VĂN NGHỆ 20-11

liên kết nhanh

Múa Ánh Trăng Tình Bạn

clip chống cúm H1N1 HS k12

Video Clip Hội Trại 26 - 03 - 2009

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

ĐỌC BÁO

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THPT CHE GUEVARA TỪ XƯA TỚI NAY

  THPT Che Guevara Picnic 2010

  Đề-đáp án Hóa ĐH khối B năm 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:05' 10-07-2014
  Dung lượng: 391.5 KB
  Số lượt tải: 371
  Số lượt thích: 0 người
  Google: thcs nguyen van troi q2
  Hoặc thầy Sơn- để xem các đề thi ĐH các năm
  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
  Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 739

  ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
  Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
  R + 2HCl(loãng)  RCl2 + H2
  2R + 3Cl2 2RCl3
  R(OH)3 + NaOH(loãng) ( NaRO2 + 2H2O
  Kim loại R là
  A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe.
  Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
  A. 14,775. B. 9,850. C. 29,550. D. 19,700.
  Câu 3 : Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O ( K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.
  Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là
  A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
  Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
  A. Ca + 2H2O ( Ca(OH)2 + H2. B. 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe.
  C. 4Cr + 3O2 2Cr2O3. D. 2Fe + 3H2SO4(loãng) ( Fe2(SO4)3 + 3H2.
  Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe2O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là
  A. 34,10. B. 32,58. C. 31,97. D. 33,39.
  Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là
  A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 75%.
  Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Chất T không có đồng phân hình học.
  B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol 1 : 3.
  C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.
  D. Chất Z làm mất màu nước brom.
  Câu 8: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng
  A. 2 : 1. B. 1 : 1. C. 3 : 1. D. 3 : 2.
  Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là
  A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam.
  Câu 10: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzene trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong
   
  Gửi ý kiến

  Đăng ký ngay để nhận quà